Nya vägmärken från 1 december!

Från 1 december 2017 finns det nya vägmärken bland annat ett som varnar för olycka.

I länken till Transportstyrelsen finns information om de nya vägmärkena.

Ordlista:

Varningsmärke:
Varnar för olika typer av faror och uppmanar till extra uppmärksamhet och försiktighet.

Anvisningsmärke:
Talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som berörd trafikant måste följa.

Tilläggstavla: 
Ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

Symbol: 
Används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.

källa:transportstyrelsen


2018-01-17