Polisen satsar extra på hastighetskontroller under vecka 16

Det går för fort på våra svenska vägar. Enligt Trafikverket kör 53 procent kör för fort, det vill säga fortare än skyltad hastighet och vissa vägar är extra utsatta. Därför fokuserar polisen nästa vecka på extra hastighetskontroller just på problemvägarna.

För att en väg ska vara anpassad till höga farter ska bland annat sidoområdena vara säkra så att bergväggar, träd och stolpar inte kan ge dödliga skador vid en avåkning och vägen ska vara separerad så att det inte går att frontalkollidera. Först när vägen är säker kan hastigheterna vara höga.

Polisen ska låta den lokala problembilden styra, det ska bli ännu tydligare i den nya polisorganisationen. Det betyder t ex att polisen nästa vecka kontrollerar hastigheten där man vet att det finns problem, både med höga hastigheter och också många olyckor.

- Under vecka 16 kommer polisen i Västmanland att fokusera på vägar och gator med hastigheter från 70 km/t och uppåt. Enligt tillgänglig statistik är det på detta vägnät som flest människor dödas och allvarligt skadas i trafiken, säger Jörgen Bergfasth, chef för trafikpolisen i Västmanland.

Vi människor har ofta svårt att bedöma riskerna med höga hastigheter, men våldet mot kroppen är lika stort när man krockar i 90 km/tim som om man trillar från 10:e våningen på ett hus.

Även stoppsträckan ökar; vid de bästa förutsättningarna från t ex 41 m i 70 km/tim till 59 m i 90 km/tim.

- Om alla lättade lite på gasen, och några lättade ganska mycket, skulle vi minska antalet olyckor och rädda liv, säger Elisabeth Westman, projektledare på NTF Västmanland.

Under hela nästa vecka gör polisen i hela landet en extra satsning på att kontrollera hastigheter. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.


2015-04-10