Se och få kunskap kring trafiksäkerhetsläget

Trafikverket arrangerar varje år en resultatkonferens för att sprida kunskap och analys kring trafiksäkerhetsläget i Sverige. Årets upplaga var digital – en webbsändning på tre timmar som spelades in. Ta gärna del av den inspelade konferensen via länken nedan.

År 2009 sattes ett etappmål om max 220 omkomna och max 4100 allvarligt skadade år 2020. Preliminära siffror visar att 190 personer omkom i trafiken förra året. Sveriges systematiska arbete med att förbättra trafiksäkerheten på väg ger resultat. Säkrare vägar, säkrare fordon och säkrare miljö för fotgängare har gett effekt. 

 

Antalet allvarligt skadade beräknas preliminärt till 3550, vilket är en minskning mot år 2019 (3800). Hälften av de allvarligt skadade är cyklister, vilket pekar på att det behövs mer fokus på säkra gång- och cykelpassager, drift och underhåll samt cykelhjälmsanvändning.

 

Det är positivt att trafiksäkerhet är ett av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Trafiksäkerheten har allt att vinna på att krokas ihop med andra hållbarhetsmål, då andra mål gynnas av att det går lugnt och smidigt.

 

Det är svårt att med säkerhet kunna beräkna vilken påverkan pandemin har haft på trafiksäkerhetsutvecklingen. Vad som är säkert är att 2020 hade en positiv utveckling av ökad andel mötesseparering, sänkta hastighetsgränser på 120 mil statliga vägar och antalet trafiksäkerhetskameror blev fler. Detta har bidragit starkt till att etappmålet nås. Nu behöver vi kraftsamla tillsammans så att vi når det ambitiösa etappmål som regeringen satt om max 133 omkomna i vägtrafiken år 2030.

 

Länk nedan till filmad konferens. Den kommer att vara tillgänglig till den 29 april.

Se och få kunskap  kring trafiksäkerhetsläget

2021-04-22