Rulla igång höstterminen

Att gå eller cykla med barnen till skolan är ett bra sätt att grundlägga goda vanor och ett trevligt sätt att umgås. Det bidrar också till att utveckla barnens trafikmognad. Barn som går eller cyklar till skolan har dessutom lättare att koncentrera sig under skoldagen.

Riskfyllda trafiksituationer samt avgaser och buller vid skolan minskar också om färre föräldrar hämtar och lämnar sina barn med bil. Har du inte möjlighet att låta ditt barn gå eller cykla kan du istället släppa av en eller ett par kvarter tidigare. 

Att åka kollektivt är också ett bra alternativ - men just nu under rådande coronapandemi är det extra smart för alla som har möjlighet att gå eller cykla för att undvika trängsel.

 

Hjälm – en självklarhet

Alla barn under 15 år är enligt lag skyldiga att ha cykelhjälm när de cyklar.

Tyvärr minskar barns användning av cykelhjälm drastiskt när de kommer upp i tonåren. Det är därför klokt att du själv använder cykelhjälm och på så sätt föregår med gott exempel. Dessutom väger dina ord om hur viktigt det är att skydda huvudet tyngre om du själv använder hjälm!

Ett annat tips kan vara att barnet själv får välja vilken hjälm de vill ha. Det är lättare att använda en hjälm som sitter perfekt och som man gillar! 

 

Tips och råd till föräldrar

På NTF:s webbbsida www.trafikeniskolan.se finns tips och råd till föräldrar om barn i trafiken.

 • Tips till föräldrar
 • Hur man cyklar säkert

Ta del av materialet här: https://trafikeniskolan.ntf.se/foraldrar

 

NTF

Till pedagoger i skolan

På NTF:s webbbsida www.trafikeniskolan.se kan du som arbetar i och med skolan få vägledning och stöd för att enkelt kunna integrera trafik och trafiksäkerhet i undervisningen. Allt material är gratis.

Alla lektionsförslag på www.trafikeniskolan.ntf.se utgår ifrån läroplan och kursplaner för grundskolan. På varje lektionsförslag finns en tydlig beskrivning till vilket ämne/läroplan materialet är kopplat till. Allt för att förenkla arbetet kring trafiksäkerhet i skolan!

Läs mer på: https://trafikeniskolan.ntf.se

 

Några exempel…

 

För årskurs 4–6 finns flera lektionsförslag om:

 • Säker cykel
 • Skolväg och trafik
 • Temadag i trafik
 • Reflexlektioner inskickat av lärare

Läs mer här: www.trafikeniskolan.ntf.se/lektionsforslag

 

Engagera eleverna med metoder som:

 • Rollspel
 • Webbquest
 • Forska & lära metoden
 • Värderingsmetodik

Läs mer här: https://trafikeniskolan.ntf.se/tips-och-metoder

 

För årskurs 1–3 finns flera lektionsförslag om:

 • Skolans utemiljö
 • Att färdas säkert som gångtrafikant
 • Säker som cyklist
 • Reflexlektioner inskickat av lärare

Läs mer här: www.trafikeniskolan.ntf.se/lektionsforslag

 

NTF

Trafiken i skolan drivs av NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, och finansieras av Trafikförsäkringsföreningen.

Rulla igång höstterminen

2020-08-14