Sala har länets högsta bältesanvändning

Bilbältet har räddat tusentals liv sedan bilbälteslagen infördes 1975, men fler skulle kunna räddas varje år om alla använde bältet. Ny nationell undersökning från NTF visar att 94 procent av alla som färdas i framsätet i bil i tätort använder bilbälte. I Västmanlands län är bältesanvändningen 93 procent.

Trots att bältesanvändningen är god så måste den bli bättre om Sverige vill nå sitt mål om högst 220 dödade i trafiken 2020. För att nå detta behöver vi ha en bältesanvändning i framsätet på cirka 99 procent.

-Det är lite oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig i länet, i synnerhet nu när över 70 procent av alla bilar redan har bältespåminnare. Bältesanvändningen i Västmanland varierar mellan 88 och 97 procent. Skillnaden är stor även mellan kvinnor och män, 96 procent av kvinnorna i länet använder bältet jämfört med 92 procent av männen, säger Maria Zetterberg Moberg på NTF Västmanland.

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade 2020 behöver den ligga på minst 97 procent idag. NTF:s bältesundersökning 2015 som bygger på cirka 340 000 observationer från landets samtliga kommuner, visar att bara Halland, Jönköpings län och Västernorrlands län uppfyller det kravet.

-Vi måste öka bältesanvändningen i Västmanland om vi ska klara målet år 2020. Just nu är det endast Sala som uppfyller kravet och har en bältesanvändning på 97 procent, säger Maria Zetterberg Moberg.

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död.


Checklista för god bältesanvändning

• Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.

• Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.

• Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

• Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.


2015-11-12