Dags för skolstart!

Att gå eller cykla med barn till skolan är ett bra sätt att grundlägga goda vanor och ett trevligt sätt att umgås. När man går och cyklar tillsammans är det smart att prata om de ni ser och möter i trafiken. Det leder till att barn får bra träning på att röra sig i trafiken och inför den dagen där de själva ska ut i trafiken.

 

Se skolresan som ett bra tillfälle att ge ditt barn en bra start på dagen – och få hållbara resvanor att ta med sig in i vuxenlivet. Barn som rör sig på morgonen är piggare och presterar bättre under resten av dagen. Fysisk aktivitet i alla former (vardagsmotion, lek, sport) ökar även stresståligheten, vilket gör att kroppen inte reagerar lika mycket på stressande situationer och miljöer.

 

Även om det bästa är att låta ditt barn gå och cykla till skolan – gärna tillsammans med kamrater där den sociala samvaron kan stärkas och göra färden till och från skolan rolig, så är det inte kört om man måste ta bilen. Du kan exempelvis släppa av barnen en bit från skolan så de får promenera sista delen. Med färre bilar vid skolorna blir trafiksäkerheten bättre, vilket gör området tryggare för både barn och vuxna.

 

Tips till föräldrar!

  • Gå och cykla tillsammans med barnen till skolan och fritidsaktiviteter för att sedan kunna släppa i väg dem själva när de visat att de klarar det. 

 

  • Många barn tycker att det är roligt att gå eller cykla till skolan i en så kallad vandrande eller cyklande skolbuss. Det innebär att flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och från skolan. Om exempelvis fem familjer i ett bostadsområde deltar kan varje familj ansvara för en dag i veckan. Det ger även barn chans att lära känna sina närmiljöer och skapa gemenskap mellan barnen. Tips om hur du startar en vandrande skolbuss

 

Dags för skolstart!

2021-08-13