Snart kommer halkan och snön

Första snön, is och halka kommer ofta som en överraskning – varje år! Cirka 60 procent av alla fallolyckor i trafikmiljön sker när det ligger snö och is på gångytan, och ungefär tio procent av olyckorna orsakas av lövhalka, grus eller ojämnheter på gångytan.

  

Minska risken för fallolyckor 

  • Använd greppsäkra skor med inbyggda broddar eller löstagbara halkskydd. Om du vill kunna gå in i exempelvis affärer bör det vara lätt att ta av och på halkskydden. De flesta halkskydd kan göra klinkergolv i affärer, till riktiga ”isbanor”.

 

  • Gångstavar ger extra trygghet när det är halt ute. Det finns isdubb till gångstavar.

 

  • Sanda eller salta vid ingången till ditt hus när det är halt. Kontakta din hyresvärd om du bor i hyreshus och det är halt vid entréer och på gångvägar nära din bostad.

 

  • Kontakta kommunen för felanmälan om det är fel eller brister på kommunens trottoarer, gång- och cykelbanor eller vägar. Eller problem med snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator. 

 

  • Gäller felanmälan statliga vägar görs felanmälan till Trafikverket.

 

  • Enskilda vägar förvaltas av vägföreningar/samfällighetsföreningar eller av enskild fastighetsägare.
Snart kommer halkan och snön

2023-11-17