Trafiken i skolan

Trafikeniskolan.se är en hemsida med stöd till pedagoger som vill undervisa i trafik och trafiksäkerhet i grundskolan. Med Trafikeniskolan.se kan lärare enkelt integrera trafik i undervisningen.

Samtliga lektionsförslag utgår från Läroplan och kursplaner för grundskolan.

I dagsläget finns tretton förslag att ladda ner, vissa med tillhörande bildspel och tal manus. Syftet är att öka elevernas kunskap om trafikregler och få dem att reflektera över hur trafiksystemet fungerar idag och i framtiden, samt hur eleverna vill och kan bidra till en utveckling som leder till ett hållbart samhälle. Använd förslagen precis som de är, eller som underlag till en helt egen variant.

Det finns även tips och råd till föräldrar!

Läs mer här trafikeniskolan.se

Trafiken i skolan

2019-08-12