Trafiken i skolan

logotyp-traffic trafiken i skolan.png

 

Det finns många anledningar att arbeta med trafiksäkerhet i undervisningen. Den är ämnesöverskridande, flexibel, elevcentrerad och ligger nära allas vår vardag på olika sätt.

 

NTF driver webbsidan www.trafikeniskolan.se där pedagoger i grundskolan kan hitta förslag till lektioner inom trafik. Syftet är att öka elevernas kunskap om trafikregler och få dem att reflektera över hur trafiksystemet fungerar idag samt i framtiden. Och hur de vill och kan bidra till en utveckling som leder till ett hållbart samhälle

 

På webbsidan www.trafikeniskolan.se finns det olika lektionsförslag att ladda ner som är gratis att använda av alla. Några fungerar som enkla lektioner och andra som längre temaundervisning, vissa med tillhörande bildspel och talmanus. Använd förslagen precis som de är, eller som underlag till en helt egen variant. Tips och råd finns även till föräldrar.

 

Många föräldrar skjutsar sina barn i bil till skolan. Ju fler bilar som cirkulerar runt skolorna på morgnar och eftermiddagar, desto otryggare blir trafikmiljön. Därför är det viktigt att arbeta med både fysiska och beteendepåverkande insatser för att fler föräldrar ska gå eller cykla med barnen till skolan istället för att skjutsa med bil. Om bil är det enda alternativet kan barn och vuxna istället stanna en bit ifrån och gå tillsammans den sista biten. Med färre bilar runt skolorna blir trafiksäkerheten bättre, vilket gör området både tryggare och trevligare för både barn och vuxna.

 

Vill du ha mer kunskap?

Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.

Trafiken i skolan

2022-01-10