Trafiken i skolan...

är en kreativ webbplats som skolpersonal kan använda som faktabank och inspirationskälla för att enkelt kunna arbeta aktivt med trafik i undervisningen. Här hittar du bland annat förslag på olika teman/områden som man kan arbeta med i olika årskurser i grundskolan. Även fakta, lektionsförslag och tips på länkar samt material finns att ladda ner. Det finns även avsnitt som vänder sig direkt till föräldrar och tips till lärare inför möten med föräldrar/föräldramöten.

Läs mer på www.trafikeniskolan.se

 

Cykeldag för mellanstadiet

En cykeldag är en bra start eller avslut på ett längre temaarbete om trafik, trafiksäkerhet, hälsa och miljö. På en cykeldag får eleverna både teoretiska kunskaper och får praktiskt prova på att cykla. Dagen kan kopplas till kursplanerna både i samhällskunskap, fysik och idrott och hälsa. 

 I manualen finns hela dagen beskriven, både vad man behöver tänka på innan och vad de olika stationerna består av.

Manual för cykeldag, årskurs 4-6 För att underlätta planeringen finns ett förslag på schema och ett förslag till informationsbrev till föräldrarna.

Förslag på schema
Förslag till föräldrabrev

 Till den första teoretiska lektionen finns ett bildspel med talmanus.


Bildspel
Talmanus till bildspel

 

Till stationen Säker cykel finns en checklista att följa när elevernas cyklar gås igenom.
Checklista Säker cykel

 

Lycka till och hoppas att er cykeldag blir riktigt lyckad och att den bidrar till att fler barn cyklar mer!

 

Trafiken i skolan...

2018-08-01