Trafiken i skolan under coronapandemin

I dag ser många skolor över möjligheterna att förlägga verksamheter utomhus för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor.

Trafikundervisning och cykeldagar är verksamheter som är idealiska att genomföras utomhus. Och att uppmana till ökad och säker cykling samt gång är helt rätt i tiden. Att gå och cykla känns dessutom bra såväl för kroppen som för knoppen.  

Trafiken berör oss alla i samhället och därför är det viktigt att jobba, undersöka samt diskutera trafik i skolan där alla går under många år. Trafik kan finnas med både som en integrerad del i skolarbetet och även som egna delar i undervisningen. 

www.trafikeniskolan.se är en hemsida med lärarstöd om trafik i undervisningen för grundskolan. Sidan är gratis för alla att använda och vänder sig i första hand till lärare i grundskolan.

Det finns olika lektionsförslag, tydligt kopplade till utpekade årskurser, ämnen och kursplaner. I dagsläget finns 20 publicerade lektionsförslag. Exempelvis finns ett område om Säker cykling!

Det finns även ett avsnitt Föräldrar som vänder sig både direkt till föräldrar, men även med tips till lärare om hur föräldrar kan involveras kring trafik.

 

NTF

 

Hemsidan Trafikeniskolan.se är ett samarbetsprojekt mellan NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, och Trafikförsäkringsföreningen. 

Trafiken i skolan under coronapandemin

2020-05-06