Uppdaterat material Trafiksäkerhet på lätt svenska

NTF har uppdaterat och utvecklat materialet Trafiksäkerhet på lätt svenska. Materialet är särskilt framtaget till asylsökande, men kan även användas av andra målgrupper som har begränsade kunskaper i svenska.

Trafiksäkerhet på lätt svenska kan användas i många olika sammanhang och är upplagt utifrån nio olika områden; gående, cykla säkert, synas i mörker, bilbälte, barn i bil, hastighet, nykter trafik, körkort och kollektivtrafik. Ett sätt att använda materialet är i studiecirkelform, där man kan ha en träff per tema. Man kan använda materialet i nummerordning eller välja en annan ordning som passar gruppen bättre.

Materialet finns att ladda ner på bibliotek/informationspaket på lätt svenska.

I NTF:s bibliotek finns mer trafiksäkerhetsmaterial, material som vänder sig till småbarnsföräldrar, skolbarnsföräldrar, tonårsföräldrar och äldre. Dessa målgruppsanpassade material är översatta till olika språk och finns tillgängliga för utskrift eller beställning till självkostnadspris.

 

Hela hemsidan www.ntf.se går att översätta med hjälp av Google Översätt.

 

Uppdaterat material Trafiksäkerhet på lätt svenska

2019-03-21