Trafik i skolan

www.trafikeniskolan.se är en sajt som pedagoger kan använda som faktabank och inspirationskälla för att enkelt kunna arbeta med trafik i undervisningen. Sidan är gratis för alla att använda och vänder sig i första hand till lärare i grundskolan. Det finns bland annat förslag på olika teman/områden som man kan arbeta med i olika årskurser. Under varje tema finns flera sidor med fakta, lektionsförslag, hänvisningar till styrdokument, länkar och material att ladda ner. Det finns även tips på hur man kan bedriva undervisningen. Trafikeniskolan.se drivs av NTF och finansieras av Trafikförsäkringsföreningen.

#minskolväg - Ett projekt för säkrare skolväg

Projektet #minskolväg är ett stöd till föräldrar, skolor och kommuner för att bedöma barns skolväg ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. #minskolväg går ut på att barn och föräldrar med hjälp av ett digitalt verktyg, som bygger på Google Maps, dokumenterar alla punkter där man korsar en bilväg på väg till eller från skolan via dator eller med hjälp av en modern mobiltelefon. #minskolväg genererar därefter en samlad bedömning av skolvägen. Projektet #minskolväg genomförs i samarbete med Mercedes-Benz.

 

Vandrande/cyklande skolbussar

En annan möjlighet kan vara det som kallas ”vandrande/cyklande skolbussar”. Då turas föräldrar eller andra vuxna om att promenera eller cykla med en grupp barn till skolan. Det är ett alternativ till att föräldrar skjutsar sina barn till/från skolan. Fördelen är att biltrafiken kring skolan minskar, både vuxna och barn får motion och gemenskap. Dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken.

 


2017-05-18