Västmanlands län bland de sju bästa länen i landet på att använda bilbältet!

Årets bältesmätningar visar att 94 % av invånarna i Västmanlands län använder bilbälte. Med detta resultat är man bland de sju bästa länen i Sverige. Men än är det långt kvar till det nationella målet år 2020 där 99 % ska använda bilbälte.

NTF:s årliga bältesmätning visar att 99 % av invånarna i Hallands län använder bilbälte vilket är bäst i Sverige. Men det är många län som har långt kvar till det nationella målet år 2020 där 99 % ska använda bilbälte. Dalarna och Kalmar län ligger lägst med 87 %.

NTF: s observationer avslöjar även skillnader mellan könen

- Kvinnliga förare i Västmanland är betydligt bättre på att ta på bältet, 97 % jämfört med 92 % för de manliga bilförare. säger Maria Zetterberg Moberg, verksamhetschef på NTF Västmanland.

  Bältesanvändningen i ditt län

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

- Bältet hamnar ofta fel om man har det utanpå tjocka kläder. Särskilt viktigt att tänka på under årets kalla månader. Knäpp upp vinterjackan så att bältet kommer så nära kroppen som möjligt för att ge ett bra skydd. Särskilt viktigt är att höftbältet är under ytterkläderna, menar Maria Zetterberg Moberg.

Checklista för god bältesanvändning

• Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd.

• Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

• Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.


2013-11-14